عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر – کفشدوزکـ

                 

عکس نوشته های قدردانی از پدر و مادر

 

 

عکس نوشته پدر و مادر 1 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

مـادری نـاراحت کنار پسـرش نشسته بود

پسر بـه مادرش گفت

تـو دومیـن زن زیبایی هستی کـه تـو عمرم دیدم

مـادر پرسید

پس اولی کیست؟

پسـر جواب داد

خود تـو وقتـی کـه لبـخند می زنی

.

.

.

عکس نوشته پدر و مادر 2 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 3 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 4 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

بی‌محبت مادر

یک قنات بی‌آبم

مثل راه بی‌مقصد

مثل عکس بی‌قابم

بی‌محبت مادر

از شکوفه‌ها دورم

یک کبوتر بی‌بال

یک چراغ بی‌نورم

بی‌محبت مادر

چون لبـان بی‌لبخند

ساکتم وغمگینم

مثل بـلبـلی دربند

بی‌محبت مادر

در دلم صفایی نیست

از بهار درقلبـم

هیچ ردپایی نیست

عکس نوشته پدر و مادر 5 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 6 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 7 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

عکس نوشته های قدردانی از پدر و مادر

عکس نوشته پدر و مادر 8 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

پیامک های قدردانی از پدر

عکس نوشته پدر و مادر 9 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

عکس نوشته های قدردانی از پدر و مادر

عکس نوشته پدر و مادر 10 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

جملات زیبا برای تشکر از مادر

عکس نوشته پدر و مادر 11 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

در رفاقت

تنها مادرم برنده شد

چون شیری کـه بـه مـن داد

پس نگرفت

عکس نوشته پدر و مادر 12 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

دلنوشته های زیبا برای پدر و مادر

عکس نوشته پدر و مادر 13 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

عکس نوشته درباره مادر

عکس نوشته پدر و مادر 14 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

اس ام اس تشکر از پدر و مادر

عکس نوشته پدر و مادر 15 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 16 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

عکس نوشته پدرانه

عکس نوشته پدر و مادر 17 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 18 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 19 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

عکس نوشته های عاشقانه برای پدر و دختر

عکس نوشته پدر و مادر 20 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر عکس نوشته پدر و مادر 21 عکس نوشته هاي قدردانی از پدر و مادر

یادش بخیر

وقتـی مریض می‌شدیم و دکتر ازمون می‌پرسید

بیـماریت چیه؟

منتظر مادرمـون میشدیم

همیشه جـواب دادن رو بـه اون می‌سپردیم

چرا کـه می دونستیم

مادر همـون احساسی رو داره کـه مـا داریـم

حتّی از خودمون بیشتر

دردمون رو احساس میکرد

سلامتی همه مادرهای مهربان و دلسوز

مطالب مشابه